Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Sidebar Essential

Mô tả

The normal Text widget allows you to insert arbitrary Text and/or HTML code.
This allows that too, but also parses any inserted Shortcode and PHP code and executes smoothly.

All Shortcode must be enclosed in the standard [ and ] tags for it to be
recognized.
All PHP code must be enclosed in the standard tags for it to be
recognized.

Ảnh màn hình

  • The widgets screen showing a PHP code widget in use.
  • The widgets screen showing a shortcode widget in use.

Cài đặt

  1. Upload wp-sidebar-essential.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the widget like any other widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Sidebar Essential” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp