Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Side Comments

Mô tả

WP Side Comments create a new way to display comments like in medium.com network.

It’s based on SideComment.js

 

Visit strategio.fr/projet/wp-side-comments for a live demo 

Cài đặt

Automatic :

Click “add plugin” from your WordPress plugin admin panel, search for “WP Side Comments”, click on the “install” button and “activate” it !

 

Manual :

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Side Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.5

-added support for author URL

Version 1.0.4

-updated version number