Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Show On Mobile

Mô tả

This plugin shows content on mobile/desktop user agents only. The ‘show_on_mobile’ and ‘show_on_desktop’ shortcodes are added with this plugin. The plugin shows a shortcode or a post/page content on mobile/desktop user agent.

Features:

  • shows or hides text/shortcode content only on mobile/desktop user agents

Cài đặt

  1. Upload wp-open-last-modified to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.
  3. use the shortcodes in your posts or pages

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload wp-open-last-modified to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.
  3. use the shortcodes in your posts or pages

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Show On Mobile” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • initial version