Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Shortlinker

Mô tả

WP Shortlinker will help you achieve actual permanent links when inserting links in WordPress editor by changing the internal links to use shortlinks instead of permalinks.

Once you have installed and activated the plugin, you can go ahead and try inserting a link into WordPress editor from the kitchen sink. The plugin will automatically change it to the shortlink.

Ảnh màn hình

  • WP Shortlinker: Inserting link via WordPress visual editor

Cài đặt

Log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu and click Add New. In the search field type WP Shortlinker and click Search Plugins. Once you�ve found the plugin you can install it by simply clicking “Install Now”.

Or you can follow the steps given below:

  1. Upload the entire wp-shortlinker folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. DO NOT change the name of the wp-shortlinker folder.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Shortlinker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • This is the initial release of the plugin.