Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp shortcut link and advertisement baner

Mô tả

An plugin to create a shortcut link to direct your users to a specific page ,category page ,specific link

Ảnh màn hình

  • 4 column
  • 1 column
  • 3 column
  • 2 column

Cài đặt

  1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. create shortcut link from shortcut link menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp shortcut link and advertisement baner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release

1.2.0

  • add translate