Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ShinyStat Widget

Mô tả

WP-ShinyStat is a WordPress plugin that allows a simple integration of ShinyStat counter into your blog sidebar.

WP-ShinyStat doesn’t show ShinyStat counter (and doesn’t track visits) when you are connected to your blog as admin user.

Ảnh màn hình

  • WP-SninyStat configuration

Cài đặt

  1. Upload wp-shinystat folder to the wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to widget page and add ShinyStat widget to your sidebar
  4. Configure widget with your ShinyStat code
  5. Save the new configuration

Hỏi đáp

Can I put the the shinystat counter out of the sidebar?

No, the plugin is designed to support only sidebar widget

I installed the plugin but the counter doesn’t appear on my sidebar. What’s wrong?

Be sure that you are using a widget-enabled theme on your wordpress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ShinyStat Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp