Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Sheridan Password Generator

Mô tả

This plugin allows you to embed a secure random password generator on any page using shortcodes. The
generated passwords secure and difficult to guess.

Cài đặt

  1. Upload the wp-sheridan-password-generator directory to /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin
  3. Added the shortcode [password_generator] to your page.

Hỏi đáp

None at this point

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Sheridan Password Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00

  • Initial release

1.01

  • Fixed a spelling mistake in readme.txt

1.02

  • Added donate link to readme.txt