Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Set Featured Image From Content

Mô tả

Get the first image from the content of a post and set that image as a featured image.

Features

 • Select the (custom) post type for which you want to set the featured images
 • Ability to overwrite existing featured images.

Ảnh màn hình

 • The Settings screen.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-set-featured-image-from-content directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Go to Tools -> WP Set Featured Image From Content
 4. Choose your settings and click the button

Hỏi đáp

Is the plugin in GIT?

Yup: https://gitlab.com/YourMark/wp-set-featured-image-from-content/

Do you accept Pull Requests

Also yup.

Do you accept feature requests?

Sure, but be patiënt when requesting something.

Đánh giá

22 Tháng Năm, 2017 7 replies
It does nothing sorry, we have every post with an image in the content at the top but the plugin does not put this as featured image in any post. G.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Set Featured Image From Content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Set Featured Image From Content” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Set Featured Image From Content” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.3

 • Fixed a big that caused entire settings page to turn into a link when succesfully adding a featured image

1.0.2

 • Re-release, to add some missing files.

1.0.1

 • Pick the (custom) post type(s) you want the featured image to be set from.
 • Added overwriting of existing featured image as option.
 • Build in check for theme support of post thumbnails.
 • Made the settings area look a bit nicer.

1.0.0

 • Initial plugin