Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp Services Showcase

Mô tả

Plugin Demo Documentation

Wp Services Showcase plugin will help you to display your services, portfolio or product in different layout. This is fully responsive and mobile friendly.

Available Customizations:

 • FontAwesome icon
 • Customize the number of columns
 • Unlimited colors for social icon and service title
 • Add/edit/search/display your services
 • Easy to use, no code knowledge required

Ảnh màn hình

 • Grid Layout
 • List Layout
 • Service Edit
 • ShortCode Generator
 • ShortCode Generator
 • ShortCode Generator
 • Settings

Cài đặt

 1. Download the plugin, then upload the zipped file to your site from the WordPress dashboard plugin uploader menu
 2. OR – Upload the unpacked folder folder via FTP into /wp-content/plugins

Hỏi đáp

Q : How can I add a service box to my sidebar?
A : Go to the Page or post -> service shortCode icon -> Choose options -> insert

Installation Instructions
 1. Download the plugin, then upload the zipped file to your site from the WordPress dashboard plugin uploader menu
 2. OR – Upload the unpacked folder folder via FTP into /wp-content/plugins

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp Services Showcase” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial load of the plugin.