Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Server & Theme Info

Mô tả

This plugin show the current versions from WordPress | PHP | Theme | Webserver | MySQL in the Backend Dashboard footer.

  • WordPress version installed
  • PHP version from your Hoster
  • Theme and Child Theme
  • Web Server from your Hoster
  • MySQL version from your Hoster

Ảnh màn hình

  • Server Info in the Backend footer area

Cài đặt

All you have to do is upload the plugin within your WordPress Plugins menu and activate it.

Hỏi đáp

Installation Instructions

All you have to do is upload the plugin within your WordPress Plugins menu and activate it.

Does the plugin works with any version of WordPress?

Yes it does.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Server & Theme Info” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release.