Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP SEO slugs fix

Mô tả

Yoast SEO 3.0.x slugs bug causes slugs not to be set if a draft is save before the post title is insert.
This plugin fixes this bug.

Cài đặt

  1. Upload the files to the /wp-content/plugins/yoast-seo-slugs-fix/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Donate if you’re happy 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP SEO slugs fix” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.