Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp Search Url

Mô tả

This plugin change default wordpres ?s=swadesh search URLs to the /search/swadesh .

Ảnh màn hình

  • Image 1

  • Image 2

Cài đặt

  1. Upload the wp-search-url folder to your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the “Wp Search Url” plugin in your WordPress administration interface
  3. Enjoy

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp Search Url” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Plugin change the default search url to custom search url

2.0

add option page