Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Search Exclude Categories and Tags

Mô tả

This WordPress Plugin for blocking category and tag pages from search engines.

Major features in WP Enable WebP include:

  • Blocks unwanted category and tag pages from search engines
  • No setup required!

Cài đặt

Upload the “wp-search-exclude-catgories-tags” folder to your wp-content/plugins directory, then Activate it.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Search Exclude Categories and Tags” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 01 January 2019
* Initial release