Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP search category admin

Mô tả

Search dynamically a category in the box/block category in admin

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-search-category-admin directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

9 Tháng Mười Hai, 2021
It is essentially used to search for categories on the editor's side within posts.
31 Tháng Mười, 2021
Very helpful when we have a tons of categories ! Thanks so much !
23 Tháng Sáu, 2020
Thank you for all your hard work! Hope you will keep updating this great plugin.
16 Tháng Mười Một, 2017
Great simple plugin. Very useful in my case with 5000 + categories. Works with WP 5.9. Thanks a lot!
4 Tháng Bảy, 2017
Un plugin tout simple, mais qui aide bien quand on a beaucoup de catégories. 🙂
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP search category admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

  • Can display search input for custom taxonomies
  • Create an admin option page “WPSCA Option” to activate search input

1.2

  • Compatibility with the new editor in WordPress 5.0+

1.1

  • Can search category in quick edit

1.0

  • First version of the plugin