Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp Restricted

Mô tả

This plugin is restricted all ip except one ip . if you want open wp admin with particular IP.

Cài đặt

  1. Open wp-content/plugins Folder
  2. Put: Folder: wp-restricted
  3. Activate WP-Restricted Plugin
  4. Go to WP-Admin -> Settings -> Wp Restricted to configure the pluginThe plugin can be use just by installing it by wordpress admin or upload manually.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp Restricted” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Wp Restricted

0.2

Tested With 4.5.7

0.3

Tested With 5.0.2