Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP REST API – Post Type Taxonomies

Mô tả

This plugin will add separate WordPress REST API (v2) endpoint, with all relations between existing post types and attached to them terms (taxonomies).
It is very useful when you need to create some filters, when you want to know what taxonomies are attached to the current post type.

For example what can you get, using wp-json/wp/v2/post-type-taxonomies request (empty results not included):

{
  post: [
    "category",
    "post_tag",
    "post_format"
  ],
  portfolio: [
    "technologies",
    "clients",
    "work_types"
  ]
}

Check my other useful rest-api plugins: https://wordpress.org/plugins/tags/andrew-magik-rest-api.

Cài đặt

 1. Double check you have the WordPress REST (v2) API installed and active
 2. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

What is the URL of this new WordPress REST API (v2) endpoint?

You get get all relations between post types and attached terms using GET request:
http://yoursite.name/wp-json/wp/v2/post-type-taxonomies

When this plugin is useful?

This plugin is very useful when you need to create some filters and when you want to know what taxonomies are attached to the current post type.

Do you have other useful REST-API plugins?

Yes, I have. You can check them by tag: https://wordpress.org/plugins/tags/andrew-magik-rest-api.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP REST API – Post Type Taxonomies” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release!