Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP REST API multilanguage (over WMPL)

Mô tả

Plugin will allow you to fetch the WP REST API call with a “lang” variable.
It will retrieve the right content from WPML.

Tested with the latest version of:

  • WPML 3.2.7
  • WP REST API 2.0-beta4

Cài đặt

Install the plugin in your wp-content/plugins/ directory.
Then:

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  2. Make a call to “http://yoursite/wp-json/posts/?lang=it”

Hỏi đáp

How I can fetch my custom post type in current language?

Add ‘suppress_filters’ => false on get_posts/WP_Query call

get_posts([
‘post_type’ => ‘custom_post’,
‘suppress_filters’ => false
]);

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP REST API multilanguage (over WMPL)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release