Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP REST API – Filter posts date wise using given column

Mô tả

In WordPress 4.7, Posts cannot be filtered based on modified, modified_gmt, date_gmt fields.
Using this plugin we can specify the column(any of date, date_gmt, modified, modified_gmt) as query parameter date_query_column to query against value(s) given in before and/or after query parameters.

Usage

Use the date_query_column parameter on any post endpoint such as /wp/v2/posts or /wp/v2/pages in combination with before and/or after parameter.

/wp-json/wp/v2/posts?after=2017-11-08T13:07:09&date_query_column=modified

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP REST API – Filter posts date wise using given column” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp