Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP REST API Custom Fields

Mô tả

This plugin combines the two of the best WordPress plugins: Advanced Custom Fields and WP REST API.

This plugin is based on the work fromPanman on Github. He was right when he said it would be better as plugin, but it would be even better if it would be available through the WordPress Plugin Repository.

An addition made to this plugin is that each ACF Field van be filtered throug the hook: JSON_META_ACFFIELDNAME (where ACFFIELDNAME depends on the fieldname you’ve added in the Advanced Custom Fields backend.)

Cài đặt

This plugin works straight out of the box.

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP REST API Custom Fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Release.