Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Responsive Slideshows

Mô tả

WP Responsive Slideshows Plugin for Adding Multiple Resposive Slideshow into WP Sites.

Ảnh màn hình

  • Add New Slideshow Panel.
  • Add Slideshow Images Panel.
  • Add Slideshow Images By URL Panel.
  • Add Slideshow Videos Panel.
  • Add Slideshow Settings Panel.
  • Add Slideshow Shortcode Button on Posts and Pages WP Editor.
  • Add Slideshow Shortcode Panel.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Install plugin from WordPress add new plugin
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place [WRS slideshow_id=id] on posts and pages

Hỏi đáp

A question that someone might have

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Responsive Slideshows” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp