Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Responsive Scrolling Notification

Mô tả

Clean=Free of useless links + Free of useless code.

This plugin help you to add a Notification box when user scrolling the page, the notification support HTML and WordPress shortcode. So you can put any content in it, like a Youtube video or others.

Usage

This was built considering for everyone to be able to use no matter the WordPress experience, so it’s very easy:

 • Install the plugin through the Install Plugins interface or by uploading the wp-responsive-scrolling-notification folder to your /wp-content/plugins/ directory.
 • Activate the WP Responsive Scrolling Notification plugin.
 • A new setting page will be created within Settings > Notification, you should check with that, and make a first options save.

Ảnh màn hình

 • the options page with preview.
 • the options page without preview.
 • the front-end demo screenshot.

Cài đặt

 1. Upload wp-responsive-scrolling-notification folder to your /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin from Admin > Plugins menu.
 3. Once activated you should check with Settings > Notification
 4. Custom your awesome notification box.

Hỏi đáp

Feel free to contact me on My Contact page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Responsive Scrolling Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial Release