Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Responsive Lightbox

Mô tả

 • Responsive Pop Up Lightbox Ads & Banners
 • URL link field
 • Lightbox width
 • Background color
 • Add to Multiple Page/Post IDs
 • More!

More Info and Demo’s

Ảnh màn hình

 • Bodega AD
 • Red Ginger Pop-Up
 • Radio Bar Call of Action
 • Settings Page

Cài đặt

 1. Download Plugin
 2. Upload the ‘wp-responsive-lightbox’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 3. To edit settings, click left menu ‘settings” and then click ‘responsive lightbox’.

More Info and Demo’s

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Just what I was looking for some time, so I could place my Banner ad, which You can close,did the job perfectly and all the options You'll need are there!
17 Tháng Chín, 2016
Kurz installiert und schon kommt auf der Eigenwerbung in einer Lightbox. Settings angeschaut, umgestellt auf alle Beiträge, nichts gefunden um die Eigenwerbung abzuschalten. Ging mir recht schnell auf die Nerven => Gelöscht!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Responsive Lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Version 1.0 First Launch.

1.1

 • Version 1.1 Fixed link from appearing before lightbox does.