wp-responsive-embeds

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

16 Tháng Mười Hai, 2016
Sorted out my site issue no worries, thanks for this!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Responsive Embeds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp