Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Responsive Embeds

Mô tả

Automatically make YouTube, Google Maps, Vimeo and other embedded content fully responsive while maintaining the correct aspect ratio regardless of screen size.

Utilizes the Responsive Embeds component from ZURB Foundation.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Can I disable the automatic embeds?

Yes. Go to Tools > WP Responsive Embeds then check the box to disable automatic responsive embeds.

How do I use the shortcode?

Wrap items in the [wpre] shortcode. For example [wpre] EMBED TEXT HERE [/wpre].

Đánh giá

16 Tháng Mười Hai, 2016
Sorted out my site issue no worries, thanks for this!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Responsive Embeds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin submitted to WordPress plugin directory