Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Remove Yoast SEO Comments

Mô tả

This WordPress plugin removes comments inserted by the Yoast SEO plugin. The comments take up room in the DOM and also expose the version number, making your site more vulnerable to attackers. This removes those comments including the version number.

Major features in WP Remove Yoast SEO Comments include:

  • No setup required!
  • Clean removal without using peg_replace()
  • Won’t break when the Yoast Plugin is updated

Cài đặt

Upload the “wp-remove-yoast-seo-comments” folder to your wp-content/plugins directory, then Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Remove Yoast SEO Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 28 February 2019
* Initial release