Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Recent Views

Mô tả

Display a list of pages you have seen recently.

header banner designed by @motolevel

Ảnh màn hình

  • “WP Recent Views” options
  • Sample of “recent-views” shortcode
  • “Recent Views” Widget

Cài đặt

  1. Install “WP Recent Views” either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server
  2. After activating “WP Recent Views”, “WP Recent Views” setting menu is aviable in Options menu.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
很好的插件
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Recent Views” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • update readme.txt

1.0

  • Public Release