Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP reCAPTCHA Library

Mô tả

Provides functions to easily display and validate a reCAPTCHA

Cài đặt

  • Upload to a directory named “wp-recpatcha-library” in your wp-content/plugins/ directory.
  • Visit Settings page under Settings -> WP reCAPTCHA in your WordPress Administration Area
  • Configure public and private key for site

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP reCAPTCHA Library” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Removing a PHP Warning

1.0

  • Initial release