Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Really Simple Discovery Link Remover

Mô tả

This plugin will remove the Really Simple Discovery (RSD) links that gets appended to the header. Having the link in the header is not a security threat. However if you are not using any Really Simple Discovery services (eg. pingbacks) then you can remove the link to hide the fact that you are using WordPress.

Just install and activate the plugin to remove the RSD link.

Cài đặt

  1. Unzip the zipped file and upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

N/A.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Really Simple Discovery Link Remover” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Commit.