Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PageSpeed Purge Button

Mô tả

Creates a button on WP Admin Bar which allows one to purge Google PageSpeed module’s cache via PURGE HTTP request

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PageSpeed Purge Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“PageSpeed Purge Button” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “PageSpeed Purge Button” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.