Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Profile Progress Bar

Mô tả

This plugin enables you to show the progress bar for profile competeness. This plugin also provides you the shortcode [wp-profile-progress-bar].
If you are using this plugin you do not required to add all profile fields to it. This plugin automatically detects the fields for profile and produces the result.

Ảnh màn hình

  • Screen shot for view column in posts table.
  • Screen shot for options page for future use.

Cài đặt

Way 1:
1. Upload wp-profile-progress-bar.zip to the /wp-content/plugins/ directory
2. Extract the zip file.
3. Activate the plugin from wordpress plugins page. And you have done.

Way 2:
1. Go to plugins page in admin.
2. Click on Add New button.
3. Search for “WP Profile Progress Bar”.
4. Click install on WP Profile Progress Bar.
5. Activate the plugin.

Hỏi đáp

How do I use this plugin?

See description.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Just what I needed. And very easy to customize too!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Profile Progress Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New Plugin initialized.