Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Primary Category

Mô tả

Select the primary category

See details on GitHub: https://github.com/airesvsg/wp-primary-category/

Cài đặt

  1. Copy the wp-primary-category folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the WordPress Primary Category plugin via the plugin admin page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Primary Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

adding support to REST API

1.0.1

bugfix imposible to remove primary category once it has been set – Thanks to Mirko

1.0.0

initial version