Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP POWER CALCULATOR

Mô tả

“WP POWER CALCULATOR” is a wordpress plugin that will calcualte electrical power.

Demo

Please see the demo at: https://testsite5.cloudaccess.host/wp-power-calculator-demo/

Ảnh màn hình

  • DC Power
  • AC Power
  • Energy

Cài đặt

Installation process

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin

Hỏi đáp

How to show the calculator?

use shortcode given in the settings

If you need more feature, please feel free to contact.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP POWER CALCULATOR” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

01-Sep-20 (v1.0.0) : initial release