Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-PostViews Plus

Mô tả

It can set that if count the registered member views OR views in index page.
To differentiate between USER and BOT is by HTTP_agent, and it can set at admin

Ảnh màn hình

  • Using page
  • setting page
  • widget setting page

Cài đặt

You can either install it automatically from the WordPress admin, or do it manually:

  1. Upload ‘wp-postviews-plus’ directory to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin ‘WP-PostViews Plus’ through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Place the show views function in your templates. function reference

Usage

You need edit you theme to show the post views.
Add <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?> to show the post views in your page.

Hỏi đáp

Please visit the plugin page with any questions.

Đánh giá

24 Tháng Năm, 2020
It is a great and small plugin and it is easy to install and get it work.
7 Tháng Mười Một, 2017
easy to install and to add to your theme. it works perfectly
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-PostViews Plus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP-PostViews Plus” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP-PostViews Plus” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Please move to plugin change log