Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Post Visit Count

Mô tả

This plugin counts the post visits. Use ‘post_views_count’ meta key to get current post visit counts.
You can use ‘wpvc_get_post_views’ function with post id to get total visit counts.
This plugin automatically increases the post visit count when you access the post.

Ảnh màn hình

  • Screen shot for view column in posts table.
  • Screen shot for options page for future use.

Cài đặt

Way 1:
1. Upload wp-post-visit-count.zip to the /wp-content/plugins/ directory
2. Extract the zip file.
3. Activate the plugin from wordpress plugins page. And you have done.

Way 2:
1. Go to plugins page in admin.
2. Click on Add New button.
3. Search for “WP Post Visit Count”.
4. Click install on WP Notify.
5. Activate the plugin.

Hỏi đáp

How do I use this plugin?

See description.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Post Visit Count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New Plugin initialized.