Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Post Sorting

Mô tả

This plugin allows sorting of posts alphabetically, by Post Title (ascending or descending) or Post Date (ascending or descending), customizable for each category.

Ảnh màn hình

 • 'WP Post Sorting' in WordPress 2.7

Cài đặt

 1. Download the wp-post-sorting.zip file.
 2. Unzip the wp-post-sorting.zip file.
 3. Upload the wp-post-sorting directory to the /wp-content/plugins/ directory.
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 5. Go to the ‘Post Sorting’ administration menu, under ‘Posts’. (Or under the ‘Manage’ tab in WordPress 2.6)
 6. Choose an option for the default sorting and/or customized options for each category.
 7. Click the ‘Save Options’ button.

Hỏi đáp

Where is the ‘Post Sorting’ administration menu?

It’s under ‘Posts’.

Does your plugin work for WordPress Multi-User?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Post Sorting” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

 • Minor improvements

1.1

 • Minor improvements

1.0

 • Initial release.