Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Post Limiter

Mô tả

This Plugin will limit the number of posts a user can make.
It removes the “new post options” if the maximum number of posts are achieved and moreover the Dashboard overview to prevent that a user can use the QuickPress Widget.

Ảnh màn hình

  • Administration

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload wp-click-ckeck.php to the /wp-content/plugins/wp-click-check/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

A question that someone might have?

Anyone?

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Post Limiter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp