Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Post Import

Mô tả

This plugin allows you to import new posts or update existing custom posts using csv / xls / xlsx files.
If you want to import any posts using xls / csv files, then go ahead and use this plugin !!!

Ảnh màn hình

  • This screen shot is regarding admin configration to Choose action options.
  • This screen shot is regarding admin configration to Choose file.
  • This screen shot is regarding admin configration to Select post fileds.

Cài đặt

Explanation How to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin

Hỏi đáp

What about xls file ?

Yes, you can import data from xls file.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Post Import” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Post Import” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Post Import” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.0 – 2022-04-14

  • Version compatibility.

1.1.0 – 2021-12-24

  • Version Compatibility.

1.0.0

  • Initial release on WordPress.org.