Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Post Background

Mô tả

This plugin allows you to add and image as background of posts, pages or custom post type in general (in the same way as a thumbnail).

  • This is a rewrite of my old plugin Post Background which I do not have access anymore. *

Ảnh màn hình

  • The background box for a post

Cài đặt

  1. Download the plugin from here.
  2. Extract all the files.
  3. Upload everything (keeping the directory structure) to the /wp-content/plugins/ directory.
  4. There should be a /wp-content/plugins/wp-post-brackground directory now with wp-post-brackground.php in it.
  5. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. A box will be added to the page edition.

Hỏi đáp

How it works?

Exactly in the same way that thumbnails works. It includes the get_the_post_background_src function which return the url of the background and the get_the_post_background_id function which return the id of the attachment.

Do I have embed the same background if I a page inherits its parent background?

No. You can pass true as second parameter on get_the_post_background_src function.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Post Background” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.0.0 Initial release