Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Post ACL

Mô tả

A simple way to control who can edit WordPress posts or pages.

Adds an Edit Permissions metabox to the post edit page, where you can select which users can edit the post.

Only applies to users of role editor.

Contributing

Please contribute to this project on Github. Pull requests welcome!

https://github.com/anttiviljami/wp-post-acl

Ảnh màn hình

  • Edit Permissions as administrator on post edit page

Cài đặt

  1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Installation done!

Hỏi đáp

None yet.

Installation Instructions
  1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Installation done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Post ACL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Commit log is available at https://github.com/anttiviljami/wp-post-acl/commits/master