Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Polr WordPress Plugin

Mô tả

Polr is a quick, modern, and open-source link shortener. This plugin allows you to use Polr service in WordPress.
Polr software is a good way to shorten the long urls. Now you can use it very fast inside your WordPress for your posts.

Plugin Features

Ảnh màn hình

  • Add new post.
  • Polr metabox.
  • Posts.
  • Polr settings.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-polr directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Polr screen to configure the plugin

Đánh giá

28 Tháng Sáu, 2021
There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Polr WordPress Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Polr WordPress Plugin” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Polr WordPress Plugin” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.