Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Parsi Permalink Translator

Mô tả

WP-Parsi Permalink Translator can translate the post slug into Arabic, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, German, Greek, English, Spanish, Estonian, Farsi, Finnish, French, Hindi, Haitian Creole, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Latvian (Lettish), Malay, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese.
36 languages supported, powered by Microsoft Translator API. It can make your URL looks better and shoud be more SEO friendly.
You can apply for your own Account Key on the Microsoft Azure Marketplace, you can also use the default one, up to 2 million characters a month every account.

Ảnh màn hình

  • Settings Page
  • Translate Post Title.

Cài đặt

  1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings > Permalink Translator and set options.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Parsi Permalink Translator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fix return empty and set post id as slug

1.0

  • Hello world