Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Paging Ajax

Mô tả

A simple plugin using ajax to paging. The current version only supports integer paging. It is compatible with all the template and does not change the interface of post, product (woocommerce) or any post type archive…

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload contents of the plugin zip file to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Visit blog archive page, shop page if using woocommerce…

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Paging Ajax” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fix small issue

1.0

  • Initial version