Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Options

Mô tả

WP-Options:

This little Plugin, allow you to view the wp-settings page.

WP-Sitemap:

Is a little Admin Sitemap.

WP-PHP:

Display a PHP Info page.

WP-Encoder by phpWave Productions – www.phpWave.com:

Is a PHP Encoder (German)

WP-Mail From:

Changes the “From” email address and the “Send From” name.

Cài đặt

  1. Upload the wp-options folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Feedback, Questions
Email: norman@nstanke.at

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.7

  • WordPress MU (3.0) Sitemap

0.6

  • WP-Mail From: Changes the “From” email address and the “Send From” name

0.5

  • WP-Encoder: Is a PHP Encoder by phpWave Productions – www.phpWave.com

0.4

  • WP-PHP: Display a PHP Info page.

0.3

  • Rewritten in PHP.
  • Bug Fix.

0.2

  • WP-Sitemap: Is a Admin Sitemap.

0.1

  • First Release.