wp-oer

Mô tả

This plugin has been closed as of 19 Tháng Tư, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Block

This plugin provides 3 blocks.

  • OER Subject Resources Displays list of resources according to subject areas.
  • OER Resource This block displays a single resource on a page.
  • OER Subjects Index This is the block version of the OER Subjects Index Shortcode

Đánh giá

7 Tháng Một, 2020
The plugin is easy to use and does its job nicely.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP OER” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp