Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Number Of Items Per Page

Mô tả

WP Number Of Items Per Page is a simple, handy and practical plugin that shows paginate ordering of an amount of elements to be filtered.
This features just work under wordpress administrator, compatible with “custom posts” and “woocomerce”.

Ảnh màn hình

  • Demo

Cài đặt

Installation WP Number Of Items Per Page

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-number-of-items-per-page/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Go!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Number Of Items Per Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • initial release.