WP Widget CSS Classes

Mô tả

WP Widget CSS Classes gives you the ability to add custom classes to your WordPress widgets.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

From the admin panel, Go to your WordPress Admin -> Plugins -> Add New. Search for WP Widget CSS Classes. Install and Activate.

From directories, Upload WP Widget CSS Classes to the /wp-content/plugins/ directory and activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How to use WP Widget CSS Classes?

After installing WP Widget CSS Classes you need to go to your WordPress Admin -> Appearance-> Widgets. you can see the widget and add the custom class.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Widget CSS Classes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Bug fixed and tested up to WP 5.5.1.

1.0.0

  • Initial release.