Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress News Ticker

Mô tả

The jQuery plugin was provided by: http://www.jquerynewsticker.com/.

Ảnh màn hình

  • Widget options

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto Appearance -> Widgets and,
  4. Enjoy!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress News Ticker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp