Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP News Sitemap

Mô tả

Hey buddy,
if you looking for a plugin which helps you in creating news sitemap and automatically ping website sitemap in google webmaster, then you
are in right place.
WP News Sitemap plugin has a very good solution for dynamically and regular updates of news sitemap, and ping sitemaps in google webmaster.

Ảnh màn hình

  • Simple configuration for awesome results

Cài đặt

  1. Upload wp-news-sitemaps to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure plugin settings as per your need

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP News Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp