Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-MultiTarget-Uploads-Sync-Tool

Mô tả

A WordPress plugin which able to sync attachments to multiple FTP targets. And all the documents can be found after install it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-MultiTarget-Uploads-Sync-Tool” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp