Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Multi Author

Mô tả

WP Multi Author is a plugin which lets you assign multiple contributors to a post.

  • Assign multiple contributors to a post.
  • Show the contributors list below the post at frontend.

Steps

  • Go to Dashboard >> Posts >> [Edit a post]
  • Add contributors from the side box “Post Contributors”.
  • The added contributors will be shown below the post at frontend.

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Multi Author” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Made compatible with WP v5.3.2
  • Performace improvement

1.0.0

  • Initial release.