Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Move Comments

Mô tả

Move Comments plugin helps you to move comments between posts and pages. It works fast and intergrated with Comments page to make moving is easy.

Arbitrary section

Cài đặt

  1. Unzip the wp-move-comments.zip and upload wp-move-comments.php to the wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Moving comments is intergrated with ‘Comments’ page, go to there and enjoy

Hỏi đáp

No FAQ.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Move Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp